Arvoni

Hyvinvointi on perheestä

Me tarvitaan Suomeen positiivista perhepuhetta. Järkevällä perhevapaauudistuksella me voidaan lisätä halukkuutta sekä perheen perustamiseen että perhevapaiden tasapuoliseen käyttämiseen molempien vanhempien kesken. Tällä me voidaan mahdollistaa myös vanhempien tasapuolisempi työurakehitys, joka ei nykyisellään niin hyvin toteudu.

Laadukkaasti opintiellä

Miulle on myös erityisen tärkeää, että me ei enää tehdä säästöjä koulutuksen kustannuksella. Säästöillä on nyt nakerrettu ihan riittävästi meidän omaa tulevaisuuttamme. Meidän tulee vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja laatua mm. lisäämällä lähiopetustuntien määrää, myös pienissä kunnissa.

Uskalla elää

Mie haluisin työskennellä sen eteen, että jokaisella olisi oikeus turvalliseen huomiseen. Meidän tulee uskaltaa elää, olipa elämäntilanteemme mikä hyvänsä! Yhteiskunnan tulee turvata mm. hoivapalveluiden sekä terveydenhuollon laatu ja saatavuus. Valvontaa lisäämällä sekä tuntuvilla sanktioilla me pystytään vaikuttamaan tehokkaammin alan palveluntarjoajien toimintaan.

Mitä meiltä jäljelle jää?

Mie olen monesti miettinyt, mitä meiltä jäljelle jää, esim. meidän omille lapsille ja lastenlapsille? Me ei enää voida elää tätä päivää huomisen kustannuksella. Kestävä kehitys ja ympäristön huomioiminen on saatava osaksi meidän arjen pieniä valintoja. Yhteiskunnan tulee kannustaa ja ohjata meitä tekemään näitä valintoja mm. tehokkaalla ympäristöveropolitiikalla.

Ota yhteyttä

jenni.laasonen@gmail.com